HAProxy cannot bind socket [0.0.0.0:3306/25/587/465…]

Merhabalar, HAProxy 1.5.18 Hata: cannot bind socket [herhangi bir port] Config dosyanıza eklediğiniz portlara haproxy bağlanamadığı için servis çalışmayabilir. Bu nedenle tüm portları haproxy’nin bağlanabilmesi için aşağıdaki SELinux ilkesini değiştirmemiz gerekiyor. Default’ta ilgili değer kapalı olarak geliyor. setsebool -P haproxy_connect_any 1 Artık tüm portlara HAproxy bağlanabilir. Kaynaklar: https://www.systutorials.com/docs/linux/man/8-haproxy_selinux/  https://stackoverflow.com/questions/34793885/haproxy-cannot-bind-socket-0-0-0-08888  

Continue Reading